Zdroje

Seznam

  1. OLDŘICH PŘICHYSTAL. Novell NetWare 6: Podrobná příručka. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-625-X.
  2. HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínající správce. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 211 s. ISBN 80-251-0892-9.
  3. PŘICHYSTAL, Ing. Oldřich. Archív článků o produktech Novellu: Výběr článků podle témat. [online]. 1994 [cit. 2012-03-20]. http://www.prichystal.cz/Archiv_c/arch_cl.htm
  4. BUDAI, David. Novell: Příběh společnosti, jejíž systém v konkurenci neobstál. [online]. [cit. 2012-03-20]. http://www.itbiz.cz/novell-pribeh-spolecnosti-jejiz-system-v-konkurenci-neobstal
  5. SEDLÁK, Jan. Microsoft si oklikou koupil Novell.: Nakazí Linux redmondskou infekcí?. Živě.cz [online]. [cit. 2012-03-20]. http://www.zive.cz/bleskovky/microsoft-si-oklikou-koupil-novell-nakazi-linux-redmondskou-infekci/sc-4-a-154749/default.aspx