Činnost preprocesoru v jazyce C

12-Preprocesor

Charakteristika

Překlad zdrojového programu v C++ probíhá, jak víme, v několika fázích. První z nich je zpracování tzv. preprocesorem. Po něm následuje samostatný překlad jednotlivých modulů a nakonec sestavení celého programu. První dvě fáze, zpracování preprocesorem a překlad, mohou ve skutečnosti probíhat zároveň; třetí fáze je vždy samostatná.
Preprocesor např.

Činnost preprocesoru můžeme řídit direktivami, které začínají znakem # (hash). Identifikátory vyjadřující direktivy nejsou klíčová slova. Každá direktiva musí být na samostatném řádku zdrojového textu. Může jí předcházet libovolný počet bílých znaků a musí být ukončena přechodem na nový řádek. Na jednom řádku nemohou být dvě direktivy nebo zároveň direktiva a příkaz.
Poznámka: Při ladění programu občas potřebujeme vidět výsledek zpracování preprocesorem. V Borland C++ Builderu máme k dispozici samostatný preprocesor CPP32.EXE, jehož výstupem je soubor se stejným jménem jako zdrojový soubor a s příponou .I.

Tvorba maker

Podmíněný překlad

Hlavičkové soubory